Category Archives: Nezařazené

Sestry ve vrcholové ženské gymnastice – máme také skvělá dvojčata!

Posted on by 2 comments

V souvislosti s rozhovorem, který poskytla Ellie Downie pro server WogymnastikA jsem narazila na fenomén sourozeneckých párů.

Fanoušci sportovní gymnastiky by jistě některé takové páry vysypali z rukávu na počkání. Jak běžné tedy je v gymnastickém světě, že trénují sestry? A jak je pravděpodobné, že budou obě dělat vrcholovou gymnastiku?

Odpověď na první otázku zní samozřejmě ano. Pokud starší sestra cvičí gymnastiku, je velmi pravděpodobné, že v tělocvičně nezůstane „sama“. Příkladů v naší i světové gymnastice bychom našli mnoho, jen namátkou několik málo příkladů: Alyssa a Rachel Baumann, Brenna a Lauren Dowell, Simone a Adria Biles, Aliya a Nailya Mustafina, nebo Jana a Aneta Komrskovy…

Odpověď na druhou otázku je mnohem složitější, cesta k vrcholové gymnastice je dlouhá, plná dřiny od útlého dětství, může přijít zranění, nemoc…

A přesto, jsou sestry, které spolu dokonce společně reprezentují na mistrovstvích Evropy, světa, nebo na olympiádě!

(Pokračování textu…)

Změny v pravidlech

Posted on by 0 comment


pravidla gymnastika
S loňským rokem skončil i olympijský cyklus a s novým cyklem přichází úprava pravidel. Seznamte se s těmi nejdůležitějšími změnami.

 

Nejzásadnější a také nejviditelnější změnou bude snížení počtu povinných požadavků na bradlech, kladině a prostných.

Známka D /difficulty – obtížnost/ se na těchto třech nářadích skládá ze součtu hodnoty povinných požadavků a hodnoty jednotlivých prvků a vazeb.

Povinných požadavků bylo dosud na každém z těchto nářadí pět a za každý splněný se do D známky započítalo půl bodu. Požadavky jsou samozřejmě rozdílné, ale přesto se našel jeden společný – závěr minimálně prvkem hodnoty D. V juniorské kategorii stačil ke splnění a získání tohoto půl bodu závěr prvkem C.  A přesně tento požadavek už v nových pravidlech nenajdeme! Takže známka na bradlech, kladině a prostných bude o půl bodu nižší.

Aby známka z přeskoku, kde je známka D tvořena pouze hodnotou skoku, nebyla výrazně vyšší než známky z ostatních nářadí, byly hodnoty skoků  poníženy přibližně o čtyři desetiny.  

V součtu je to 3x 0.5 + 0.4 a to tedy znamená snížení celkových známek, na které jsme byli zvyklí, o téměř 2 body!! 

Na to musíme myslet při porovnávání nových známek se známkami z posledních 4 let. Dosáhnout padesátibodové hranice bude o dost těžší…

 

Další změnou, která se dotkne mnoha gymnastek, je uznávání požadavku salto vzad a salto vpřed na prostných. Řady vpřed zdaleka nejsou tak oblíbené jako řady vzad, na kterých se i snáze získává obtížnost. Mnoho gymnastek proto řešilo splnění salta vpřed jen samotným saltem, většinou odrazem jednonož  / šprajcka, arab, kabolo/, což nová pravidla již neumožňují. Požadavek může být splněn jedině v akrobatické řadě a to také znamená odrazem z obou nohou.

Nově také akrobatická řada musí obsahovat  nejméně dva přímo spojené prvky s letovou fází, z nichž jeden musí být salto. Znamená to, že např. dvojné salto vpřed pouze z rozběhu už se nebude považovat za akrobatickou řadu. Musel by před ním být třeba přemet.

 

Gymnastka v sestavě předvádí vždy mnoho prvků, ale do  známky D se na bradlech, kladině a prostných započítává jen osm z nich.

Vždy se počítá závěr – už tedy ne jako povinný požadavek, ale hodnota prvku. Na bradlech a na kladině seskok, na prostných nejobtížnější saltový prvek v poslední akrobatické řadě.  Prvek A 0.1, B 0.2, C 0.3, D 0.4, E 0.5 atd.

Dalších sedm prvků se započítává podle určitých pravidel.

Na bradlech je hlavním pravidlem hodnota prvků – započítá se sedm prvků s nejvyšší bodovou hodnotou. Nově  ale bude omezen počet prvků se stejným technickým základem, Povoleny jsou jen tři. Znamená to, že pokud gymnastka zacvičí např. šlapák, šlapák s celým obratem, šlapák s půlobratem a pak salto ze šlapáku, čtvrtý prvek už se jí nebude počítat. Ani hodnota prvku, ani případný povinný požadavek, který by tím splnila.

Na kladině a na prostných byla dalším pravidlem nutnost započítat minimálně tři gymnastické prvky /skoky a piruety/. Některé gymnastky, hlavně Holanďanky, si do svých sestav zařadily mnoho gymnastických prvků na úkor obtížných akrobatických prvků. Aby se tomuto zabránilo, přidalo se další pravidlo, a to nutnost započítat hodnotu alespoň tři akrobatických prvků. Nově se tedy započítají minimálně tři gymnastické prvky s nejvyšší obtížností, alespoň tři akrobatické prvky s nejvyšší obtížností /včetně závěru/ a dva libovolné prvky.

 

Změn je samozřejmě mnoho, např. jiné hodnocení skoků, horní hranice otoček u piruet a další, ale to už jsou méně podstatné změny.

 

Pojďme si ještě stručně zrekapitulovat ty nejdůležitější:

 

PŘESKOK

 • snížení hodnoty skoků o přibližně 0.4 bodu

 

BRADLA

 • odebrání povinného požadavku „závěr prvkem min. D“
 • omezení prvků se stejným základem

 

KLADINA

 • odebrání povinného požadavku „závěr prvkem min. D“
 • započítání min. tři akrobatických prvků

 

PROSTNÁ

 • odebrání povinného požadavku „závěr prvkem min. D“
 • započítání min. tři akrobatických prvků
 • plnění saltových požadavků pouze v akrobatické řadě
 • min.dva prvky s letovou fází, z nichž jeden musí být salto, v akrobatické řadě

 

Snad vám to pomůže se ve změnách lépe orientovat  ☺

Světgymnastiky hledá (spolu)redaktory

Posted on by 0 comment

Od začátku prosince přemýšlím, kam blog v tomto roce posunout. Aby byl pro vás zajímavý a hlavně užitečný. Loni jsem narážela na své časové limity. Bohužel nestíhám být na všech závodech, a už vůbec ne o všech psát. A to je škoda.

Mnoho z vás mi poskytuje materiály ze závodů (výsledkové listiny, videa, fotografie..). A tak je čas položit si otázku.

Nenašel by se mezi vámi někdo, kdo by se rád aktivně podílel na obsahu blogu?

(Pokračování textu…)

Začíná nový olympijský cyklus. Kde se budou konat nejdůležitější mezinárodní závody?

Posted on by 0 comment

larisa-iordacheChystáte se v novém olympijském cyklu užít si některý z nejprestižnějších mezinárodních závodů naživo? Nebo se na něj přímo kvalifikovat? Připravila jsem přehled termínů a hostujících měst nadcházejících ME a MS ve sportovní gymnastice. Tedy alespoň těch, které jsou již oficiálně oznámeny.

ME 2017 – Kluž, Rumunsko

 

MS 2017 – Montreal, Kanada

 

ME 2018 – Glasgow, Velká Británie

 

MS 2018 – Dauhá, Katar

 • Termín: 25. 10. – 3. 11. 2018

 

ME 2019 – ??? 

 • místo ani termín zatím nebylo oznámeno

 

MS 2019 – Stuttgart, Německo

 • Termín: 4. – 13. 10. 2019

 

ME 2020

 • místo ani termín zatím nebylo oznámeno

 

Olympiáda 2020 – Tokio, Japonsko

 

 

Proběhl 81. kongres Mezinárodní gymnastické federace v Tokiu. Pro Česko byl mimořádně důležitý.

Posted on by 0 comment

Česká gymnastika využila 81. Kongres FIG v Tokiu a oficiálně informovala všechny zúčastněné země o přípravě kandidatury na MS ve sportovní gymnastice mužů a žen v Praze v roce 2022.

Již od ledna 2016 probíhají přípravy na kandidaturu naší země na MS ve sportovní gymnastice mužů a žen v roce 2022. Původní myšlenka vznikla po neúspěšné kvalifikaci českých žen na OH 2016 v Riu. Od ledna 2016 se garantkou přípravy stala a své jméno propůjčila i naše nejúspěšnější gymnastka paní Věra Čáslavská. Paní Čáslavská se osobně ještě v červnu 2016 zúčastnila oficiální schůzky na Ministerstvu školství s paní Kateřinou Valachovou. Ministryně přislíbila podporu při získávání garance a financí.

Aktuálně je ČR jediným oficiálním kandidátem a to byl i hlavní důvod, proč se naše výprava v Tokiu rozhodla informovat ostatní země, že rok 2022 by měl patřit jen Praze.

Přípravnou fázi vede mini-team složený z Kateřiny Machů (pověřena vyjednáváním jménem ČGF)  a Marcely Malivánkové (finanční analýzy, rozpočet) samozřejmě s podporou vedení ČGF. Účast vyjednávacího týmu v Tokiu byla vhodnou příležitosti navázat osobní vazby s nově zvolenými členy FIG a  zejména Councilu, který bude o přidělení kandidatury v květnu 2018 rozhodovat.

Česká výprava se na Kongres důkladně připravila a přivezla sebou propagační materiály pro plánovanou kandidaturu, vč. video-prezentace.

propagacni-kartu-praha-2022-ms-v-gymnastice

Info-pozvánka, která se předávala spolu s videoprezentací v Tokiu.

 

Volební kongres byl z pohledu změn revoluční. A to hned v několika směrech. Po 20 letech odchází prezident p. Bruno Grandi a o jeho post se utkali 2 zájemci. První z nich byl aktuální předseda UEG p. Georges Guelzec a druhý generální sekretář Japonské gymnastické asociace a člen výkonného výboru FIG p. Morinari Watanabe. Výsledek volby bohužel potvrdil nejednotnost Evropy, jelikož pouze 19 států hlasovalo pro evropského kandidáta. Naopak Morinari Watanabe (57 let)  maximálně využil i domácí prostředí a zvítězil ziskem 100 hlasů.

Morinari Watanabe, nový

Morinari Watanabe, nový prezident FIG.

Z pohledu ČR a plánované přípravy kandidatury je klíčové složení Councilu, do kterého byl mimo jiné znovuzvolen slovenský zástupce Ján Novák. Velká gratulace.

Další revoluční změna, o které se na Kongresu diskutovalo bylo plánované zavedení “elektronických rozhodčích” pro vyhodnocení známky za obtížnost a to už na OH 2020 v Tokiu. Novinku přestavila společnost Fujitsu.

Závěrem lze doufat, že navázané vazby nejen s členy Councilu, FIG, ale také např. s organizátory MS v Glasgow, Montrealu, Doha, Sttutgartu, s výrobci nářadí atd. během Kongresu, pomohou ČR v přípravě na úspěšnou kandidaturu, tak aby se v Praze po 60ti letech podařilo zorganizovat po všech stránkách úspěšné Mistrovství světa. O dalším průběhu příprav vás budeme průběžně informovat.

Článek připravila pro Světgymnastiky.cz paní Ing. Kateřina Machů, výkonná ředitelka MS Praha 2022, které tímto moc děkuji.

I gymnastkám sluší móda. Posuďte sami

Posted on by 0 comment

Že gymnastika a móda jdou dohromady, dokazuje řecká olympionička Vasiliki Milousi v krátkém několikaminutovém fashion filmu nazvaným ne příliš originálně Gymnastka.

Film produkuje Glen MacKay, který říká: „Gymnastika je jako móda. Abyste dosáhli výborných výsledků, musíte opravdu tvrdě makat. Každodenní dřina však není vidět“.

Samotné video je velmi povedené, posuďte sami. Outfity vybírali přední módní návrháři.

Proběhlo poslední rozloučení s Věrou Čáslavskou

Posted on by 0 comment

nd-caslavskaSportovci i politici se v pondělí rozloučili s českou gymnastickou legendou Věrou Čáslavskou. Poslední rozloučení proběhlo v Národním divadle. Na její počest v Praze zvonily také zvony v Katedrále sv. Víta.

Pohřeb v rodinném kruhu měla tato vyjímečná žena minulý čtvrtek v Šumperku. V národním divadle o pár dnů později proběhlo představení s názvem „Vzpomínání na Věru Čáslavskou“, které moderoval Marek Eben.

Zúčastnili se ho také významní představitelé mezinárodní gymnastické scény. Přijela viceprezidentka mezinárodní gymnastické federace Slava Corn nebo prezident evropské gymnastické federace Georges Guelzec.  Nechyběl ani čestný viceprezident Takizawa z Japonska.

guelzac-ueg

Prezident Georges Guelzec, UEG

 

Záznam z posledního rozloučení v Národním divadle můžete shlédnout na webu České televize.

vera-caslavska-rozlouceni-ct-24

Lidé můžou také na piazzettu Národního divadla přinést květiny, zapálit svíčku nebo se zapsat do kondolenční knihy.

Čáslavská zemřela po dlouhém boji s rakovinou. Získala celkem jedenáct olympijských medailí, z toho sedm zlatých a čtyř stříbrné. Zúčastnila se celkem tří olympiád – v Římu v roce 1960, v Tokiu v roce 1964 a v Mexico City v roce 1968. Právě tady se zapsala do paměti veřejnosti jako československá hrdinka, kdy na protest proti okupaci Československa otočila hlavu od soupeřky během sovětské hymny na stupni vítězích. Po sametové revoluci byla aktivní členkou olympijského výboru  a angažovala se také v politice. Její kompletní životopis najdete na Wikipedii. 

Čest její památce.

Marie Nevrklová: „S přestupem do Brna mi hodně pomohly holky z týmu“

Posted on by 0 comment

14060224_648558141967929_2002929540_oPo delší době se vracím zpátky k rozhovorové štafetě. Z Prahy (poslední dva rozhovory byly s gymnastkami z SG Bohemians Anetou Holasovou a dvojčaty Měrkovými) jsme se přesunuli do Brna za šumperskou rodačkou Maruškou Nevrklovou. A v Brně také zůstaneme.. Ale to už trochu předbíhám.

Začnu (již tradičně) otázkami, které Ti položily v předchozím rozhovoru holky Měrkovy.

1. Adélu zajímá, jak se Ti líbí na internátu. Můžeš nějak shrnout internátní život, plusy, mínusy.. ?

Na život na internátě se dá určitým způsobem zvyknout. Ze začátku to bylo těžší, ale teď už to tolik nevnímám. Mínusy jsou, že jsem od rodiny a musím se o sebe umět postarat sama.. Ať už jde o školu nebo o běžné věci. Plusy jsou, že trávím volný čas s kamarády a spolužáky, můžeme si navzájem pomoc s učením. Život na internátu mě naučil větší samostatnosti a to, že se musím spoléhat především sama na sebe.

2. Vendy se ptá, jestli se ti stýská po šumperské tělocvičně.

Určitě se mi někdy stýská. Přeci jenom jsem v šumperské tělocvičně “vyrůstala”. Vždy, když mám čas, tak se tam ráda stavím pozdravit holky a paní trenérky. Především Silvu Urbanovou, která mě trénovala.

3. Když už jsme u Šumperku. Kdy a proč si se rozhodla vyměnit klub?

Rozhodla jsem se ke změně klubu v roce 2013. Chtěla jsem v gymnastice pokračovat na vyšší úrovni a navíc se naskytla příležitost studovat na gymplu. A také mě lákala změna a chuť poznat něco nového.

14111958_648558135301263_1852244521_n4. Proč právě Brno?

V Brně jsou rozhodně lepší podmínky na cvičení. I můj starší brácha odešel do Kolína, aby se mohl věnovat gymnastice na vrcholové úrovni pod vedením tehdejšího reprezentačního trenéra Martina Taftla. Mimo to, že byl brácha odmalička mým vzorem, se mi Brno jako město líbí.

5. Co bylo na přestupu do Brna nejtěžší?

Nejtěžší bylo odloučení od rodiny a začátky na internátu. Musela jsem se začít o sebe starat sama. Nebylo úplně jednoduché ve 13ti letech dvakrát týdně cestovat ze Šumperka do Brna a zpět vlakem a zorientovat se v systému městské dopravy v Brně. Hodně mi pomohly holky z týmu. Asi bych byla bez nich úplně ztracená. Ale i když začátky byly těžké, teď jsem za ně ráda. Získávám zkušenosti, které se mi budou hodit do života.

6. Jak si se ke gymnastice dostala? Zkoušela si i jiné sporty?

Ke gymnastice mě přivedli rodiče, když mi bylo asi 6 let. Oba dříve taky dělali gymnastiku. Navíc gymnastiku dělal i můj starší brácha a já jsem chtěla umět to, co on. Dá se říct, že jsme gymnastická rodina. Na jiné sporty nebyl díky gymnastice čas.

7. Jaká je Maruška Nevrklová v soukromí?

V soukromí jsem veselá, ráda si čtu nebo trávím čas s rodinou a kamarády. Občas si zahraji na klavír, do kterého jsem chodila 4 roky. V zimě ráda jezdím na snowboardu.

8. Loni jsme Tě viděli závodit až na konci sezóny. Můžeš blíž vysvětlit, co se stalo, resp. co zbrzdilo tvůj trénink?

Zanítil se mi mozol na zápěstí, který mi museli operativně odstranit. Protože mi ránu zašili, nemohla jsem se o ruku opírat ani mít řemínky. Musela jsem bohužel počkat, až se rána úplně vyhojí. Trénovat jsem začala asi po dvou měsících. Teď mám sice na ruce jizvu, ale nijak mi při cvičení nevadí.

14114618_648558138634596_1374622785_o9. Letošní rok je tvůj první rok v ženách a rovnou si byla členkou českého týmu, který nás reprezentoval na ME v Bernu. Šla si do nové sezóny s tímto cílem?

Jsem ráda, že jsem se ME v Bernu zúčastnila. Atmosféra tohoto mistrovství byla úžasná. Diváci vytvořili výbornou show, která na našich závodech chybí. 

10. Zkus nám trochu přiblížit, jak to na podobných závodech probíhá..

Všechny závody probíhají v podstatě stejně. Jako první je volné rozcvičení, ve kterém se rozhýbáte a “rozkoukáte” po tělocvičně. Následuje organizované rozcvičení, kde máte cca 10 minut na to, aby jste si vyzkoušeli některé prvky ze sestavy na každém nářadí. Poté je nástup a zahájení závodu. Nervozita podle mě nastupuje ve chvíli zahájení závodu a přetrvává až do posledního cviku na nářadí. Při některých závodech je nervozita menší a je větší pohoda. Vše ale záleží na typu člověka a důležitosti závodu.

11. Jsi před závody nervózní? Dá se vůbec “vyzávodit” do také míry, aby člověk mezinárodní závody zvládal v klidu?

Jsem typ člověka, který je nervozní úplně ze všeho.. Podle mě to je hlavně o zvyku. Po nějakém čase se dá na takový tlak zvyknout a člověk už není tolik nervozní. Jak už jsem napsala, určitě to je hodně o povaze člověka.

12. Trénuješ v brněnském Sokolu. V jaké tréningové skupině cvičíš a pod vedením kterých trenérů?

Trénuji s Peťou Fialovou, Riuškou Kányai, Jančou Weisserovou, Verčou Drápalovou a Kačkou Jelínkovou pod vedením paní trenérky Kateřiny Janečkové.

13. Zkus nám popsat, jak probíhá tvůj tréningový program teď během letních prázdnin. Dopřála sis také nějaké volno? Jak bylo dlouhé a kde si ho strávila?

Měla jsem volno 3 týdny a pak jsem jela na gymnastické soustředění do Bolešína. Své volno jsem trávila především s rodinou a kamarády. Teď trénuji dvoufázově tři dny v týdnu a zbylé dva dny mám jednu fázi.

14. Myslíš, že má Česká republika šanci dostat se do TOP 16 zemí v příštím olympijském cyklu?

Těžko říct, bude to především záležet na zdraví všech závodnic.

15. Co považuješ za svůj největší dosavadní úspěch v gymnastice?

Pro mě je asi největším úspěchem účast na ME v Sofii v roce 2014 a letošní ME v Bernu. Oba dva závody byly pěkné a zajímavé.

16. Jaké nářadí je tvé nejvíce a nejméně oblíbené?

Nejvíce a nejméně oblíbené nářadí asi nemám. Baví mě přeskok, ale většinou mě baví to nářadí, na kterém mi to zrovna jde :-)

17. Končí teď olympiáda v Riu. Dívala si se? Komu si fandila?

Jasně! Fandím hodně Američankám a Ruskám 😉

18. Závěrečnou otázkou Tě asi příliš nepřekvapím, viď? Komu bys předala rozhovorovou štafetu?

Nominuji Kačku Jelínkovou,která se mnou trénuje v Brně.

19. A na co se jí mám zeptat?

Stýská se ti někdy po Praze?

 

VIDEO: Pódiový trénink, LOH v Riu

Posted on by 0 comment

Včera proběhl oficiální pódiový trénink žen ve sportovní gymnastice. Pojďme se podívat na ochutnávku několika sestav před zítřejší kvalifikaci.

Daria Spiridonova, Rusko, bradla

(Pokračování textu…)

Mistrovství ČR jsou za rohem. Na co se můžeme těšit?

Posted on by

plakat_final_webTento víkend to v Třinci vypukne! Třineckému publiku se představí nejlepší gymnastky z České republiky. Závodní program je rozdělený do dvou po sobě jdoucích víkendů.

První víkend (11. a 12. června) se představí kadetky, juniorky a ženy. Kadetky předvedou povinné i volné sestavy. Juniorky i ženy budou závodit o titul nejlepší čtyřbojařky i o tituly na jednotlivých nářadích. Druhý víkend (18. a 19. června) se uskuteční republikové Mistrovství ve výkonnostních stupních (st. žákyně, žákyně A, žákyně B, juniorky B, ženy B)

Organizátorsky zaštítil závod oddíl SG TJ TŽ Třinec. Vstupné na závod činí 100 Kč.

(Pokračování textu…)

International gymnastics Twitter account about gymnastics